Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца и Правни факултет Универзитета у Крагујевцу су у среду, шестог априла потписали Споразум о успостављању сарадње између Канцеларије локалног омбудсмана града Крагујевца и Правног факултета у Крагујевцу. Споразум су потписали локални омбудсман града Крагујевца Јелена Миливојевић и декан Правног факултета Универзитета у Крагујевцу Проф. др Драган Вујисић

Овим документом, потписници су договорили успостављање и унапређивање сарадње на пољу заштите и поштовања слобода и права грађана и размене искустава у овој области кроз организовање панел-дискусија, трибина, семинара, предавања и других облика едукације.

 Стране потписнице ће убудуће одржавати редовне контакте. Две Институције ће редовно на овај начин размењивати информације и стручна мишљења и консултовати се око свих значајних питања која се тичу заштите људских и мањинских права.

„Споразум о сарадњи Канцеларије локалног омбудсмана града Крагујевца и Правног факултета је веома значајан. Научници са Правног факултета са једне стране и запослени у Канцеларији локалног омбудсмана ће овом сарадњом створити  услове за унапређење и заштиту људских и мањинских права на територији града Крагујевца – оценила је овај споразум локални омбудсман града Крагујевца Јелена Миливојевић.

Декан Правног факултета у Крагујевцу Проф. др Драган Вујисић је нагласио да је сарадња са Канцеларијом локалног омбудсмана веома важна за студенте који ће се у даљој каријери опредељивати за рад у области заштите људских и мањинских права и додао да ће Правни факултет настојати да својим капацитетима подржи рад локалног омбудсмана.

Свечаности потписивања Споразума о сарадњи су пристусвовали продекан за финансије Правног факултета у Крагујевцу Проф.др Милан Рапајић, шеф Катедре за управно право Проф.др Зоран Јовановић и студент продекан Магдалена Милошевић. Из Канцеларије локалног омбудсмана су присуствовати заменик локалног омбудсмана Мр.Снежана Калајановић и шеф службе за представке грађана дипл. правник, Иван Ковачевић.