На тродневној годишњој Скупштини УЛОС-а, изабрана су тела која ће у наредном,
четворогодишњем мандату, управљати Удружењем локалних омбудсмана Србије и
водити рачуна о његовим активностима. За председника Удружења локалних
омбудсмана Србије именована је омбудсман града Новог Сада Марина Поповић
Иветић, за председника Скупштине УЛОС- а покрајински омбудсман војводине Проф.
др Зоран Павловић, а на место председника Управног одбора УЛОС-а именована је
Катарина Митровски, омбудсман града Ниша. За члана управног одбора УЛОС-а је
именована и Јелена Миливојевић омбудсман града Крагујевца.

 • Чланство у УЛОС-у начелно, а посебно чланство у Управном одбору ове важне
  институције је велика част за град Крагујевац који је један од оснивача УЛОС-а,
  али и велика и важна обавеза којој ћемо приступити са свим својим
  расположивим капацитетима. Мој задатак као члана УО УЛОС-а је да са
  осталим колегама радим на унапређењу активности Удружења, али, разменом
  искустава, и на унапређењу рада канцеларије у Крагујевцу, рекла је након
  скупштине Удружења, локални омбудсман града Крагујевца Јелена
  Миливојевић .

На редовној годишњој скупштни УЛОС-а су,осим избора рукодства,одржани
иницијални састанци Управног и Надзорног одбора и усвојени планови о даљим
активностима Удружења. Усвојен је извештај свих локалних омбудсмана о проблемима
у њиховим локалним самопуправама. Разматран је и усвојен план Удружења о
иступању пред међународним институцијама, а представљен је и Водич о локалном
омбудсману намењен грађанима.