Крагујевац – девети новембар: Локални омбудсман града Крагујевца Јелена
Миливојевић је у Нишу присуствовала састанку Управног одбора Удружења
локалних омбудсмана Србије. Састанку у организацији локалног омбудсмана града
Ниша и канцеларије ОЕБС-а у Србији су присуствовали: заштитиик грађaна
Републике Србије Зоран Пашалић и локални омбудсмани осталих градова

На састанку је било речи о даљим активностима на ширењу Мреже локалних
омбудсмана Србије и о значају институције локалног омбудсмана и најчешћим
проблемима са којима се локалне канцеларије суочавају у свом раду. Оцењено је да је број
локалних омбудсмана у Србији недовољан и да би локалне самоуправе где ова
институција не постоји требало озбиљно да размотре њено успостављање.
„Удружење локалних омбудсмана Србије ће се залагати за ширење мреже локалних
омбудсмана и то ће бити једна од активности и канцеларије у Крагујевцу у наредном
периоду, рекла је локални омбудсман града Крагујевца Јелена Миливојевић и нагласила да
крагујевачка канцеларија већ ради на едукацији и промоцији ове установе у локалним
самоуправа где она не постоји