Крагујевац – 17. август – У седмодневној посети Канеларији локалног омбудсмана
града Крагујевца боравила је Сабрина Бихл, сарадница у Јавној управи за
представке грађана града Инглштата.

У оквиру размене службеника јавне управе градова Крагујевца и Инглштата,
Сабрина Бихл се упознала са радом свих јавих служби у надлежности Градске управе
града Крагујевца, а посебну пажњу је посветила Канцеларији локалног омбудсмана где је
активно учествовала у раду канцеларије.
Она је оценила да је рад Канцеларије локалног омбудсмана на високом нивоу и да се
грађанима помаже свим расположивим ресурсима. Сарбина Бихл је нагласила да ће сва
искуства која је стекла у седмодневном раду у Канцеларији локалног омбудсмана пренети
на своју Управу.