Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца и Педагошки факултет Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Ужицу су у уторак, седмог марта потписали Протокол о сарадњи на пољу заштите права деце. Протокол су у просторијама факултета поптисали Јелена Миливојевић локални омбудсман града Крагујевца и Проф. др Снежана Маринковић, деканица Педагошког факултета у Ужицу.


Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца ће, према овом документу, убудуће
пружати стручну помоћ Педагошком факултету у контексту тумачења закона и прописа који се
односе на заштиту права деце, затим организовати предавања, стручне часове и трибине у складу
са потребама овог факултета. Циљ је да студенти Педагошког факултета стекну квалитетне
преференце из области заштите права деце, да се упознају са законима и праксом на том пољу.
„Сарадња са Педагошким факултетом је од изузетног значаја за Канцеларију локалног
омбудсмана у Крагујевцу. План је да у пољу заштите права деце одржимо предавања и семинаре
на факултету и пружимо сву стручну помоћ како студентима тако и професорима. Имајући у виду
да Ужице нема свог локалног омбудсмана, ми ћемо Педагошком факултету Универзитета у
Крагујевцу помагати како би се студенти као будући педагошки радници боље упознали са
механизмима заштите права деце, али и људских и мањинских права уопште, рекла је поводом
посете Ужицу, Јелена Миливојевић, локални омбудсман града Крагујевца.
Поптисивање Поротокола о сарадњи је резултат претходне сарадње Канцеларије локалног
омбудсмана града Крагујевца и Педагошког факултета у Ужицу. У претходном периоду, у оквиру
кампање „Улога и надлежности локалног омбудсмана“ коју је организовала Канцеларија, кроз низ
предавања на факултетима Универзитета у Крагујевцу, успостављена је чвршћа сарадња са
Предагошким факултетом у Ужицу која за резултат има поптисивање протокола о сарадњи.