ПРЕДАВАЊЕ СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И ТУРИЗАМ – ВРЊАЧКА БАЊА

Локални омбудсман града Крагујевца Јелена Миливојевић   је у понедељак, 23. маја у 11:00 часова на Факултету за хотелијерство и менаџмент у туризму Универзитета у Крагујевцу са седиштем у Врњачкој Бањи, одржала друго у серији предавања „Улога и значај локалног омбудсмана“.

Предавање је било намењено студентима, наставницима и свим заинтересованим грађанима који желе да се упознају за значајем, надлежностима и улогом омбудсмана у јавном и друштвеном животу.

 Час за студенте факултета у Врњачкој Бањи је друго у серији планираних предавања на тему : “Улога и значај локалног омбудсмана“ које је  локални омбудсман града Крагујевца одржала на факултетима Универзитета у Крагујевцу, организованих у циљу промоције ове институције, образовања будућих академских грађана о темема грађанских права, улози омбудсмана у њиховој заштити, правима и обавезама грађана, као и начинима и процедурама на које грађани могу приступити омбудсману.