Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца је наставила серију предавања „Улога и значај локалног омбудсмана“ на факултетима Универзитета у Крагујевцу. Локални омбудсман града Крагујевца Јелена Миливојевић, са сараднцима је у оквиру ове кампање, 24. и 25. октобра посетила Педагошки факултет у Ужицу и Факултет техничких наука у Чачку,где су одржана
предавања студентима и професорима

Пред препуним амфитеатром Педагошког факултета у Ужицу, Локални омбудсман
града Крагујевца Јелена Миливојевић је одржала предавање на тему: „Улога и значај
локалног омбудсмана у заштити права деце“. Студенте је највише занимала област
заштите права деце, о чему је било речи у дискусији након уводног излагања.
На пријему у деканат Педагошог факултета у Ужицу, организованом након предавања, са деканом факултета, Проф.др Снежаном Маринковић је договорена даља сарадња и најављено потписивање споразума о сарадњи ове високошколске установе и Канцеларије локалног омбудсмана града Крагујевца.
Студенти Факултета техничких наука у Чачку су предложили покретање
иницијативе да се на нивоу овог факултета успостави Студентски омбудсман.
Према оцени Локалног омбудсмана града Крагујевца Јелене Миливојевић, обе
трибине су прошле уз велико интересовање студената за ову тему, а иницијативе
проистекле из ове капмање говоре да је код наших младих интелектуалаца свест о
заштити људских права на завидном нивоу.
Кампања: „Улога и значај локалног омбудсмана“ коју су из канцеларије у
Крагујевцу покренули са намером промоције Институције омбудсмана ће бити

настављена обиласком осталих факултета. До сада је крагујевачки омбудсман са својим
сарадницима гостовао на пет факултета Универзитета у Крагујевцу