Крагујевац, 23. септембар 2022. године – Локални омбудсман града Крагујевца Јелена
Миливојевић је са сарадницима – заменицом омбудсмана Снежаном Калајановић и
шефом стручне службе Иваном Ковачевићем, обишла СОС Дечије Село у Краљеву,
са циљем да се Канцеларија локалног омбусдмана упозна са условима у којима живе
деца у овом смештају и у циљу успостављања ближе сарадње у будућности, имајући у
виду да је од ове године СОС Дечије село у Краљеву прешло у надлежност Центра за
породични смештај и усвојење у Крагујевцу, који је као регионални центар преузео
праћење и подршку хранитељима који у оквиру СОС Дечијег села пружају услугу
породичног смештаја.

Представници службе локалног омбудсмана су се приликом посете упознали са
условима живота и начином на који функционише ова значајна установа социјалне
заштите, основана да брине о деци и младима без родитељског старања и деци којима је
неопходна посебна пажња и нега, према европском концепту који подразумева смештај
деце у хранитељске куће у јединственом комплексу породичних кућа у оквиру Дечијег
села. Посебна пажња се посвећује психолошким потребама младих корисника, са којима
свакодневно ради стручни тим ове установе састављен од педагога, психолога,социјалних
радника, хранитељица,породичних асистената. Специфичност у овој установи је да се
браћа и сестре из исте биолошке породице не одвајају, што им олакшава одрастање и
социјализацију.У овој установи врши се старање о деци од момента пријема, до потпуне
оспособљености за самосталан живот.За време постојања СОС Дечијег села у Краљеву у
овој установи је укупно боравило 167 деце, са изузетним процентом успешности у
школовању деце и оспособљавању за самосталан живот.
Установа је у претходном периоду прошла структурне и организацијске реформе
што је и био повод за посету локалног омбудсмана.

 • Изменом законске регулативе СОС Дечје Село у Краљеву је од скора у
  надлежности Центра за породични смештај и усвојење у Крагујевцу,као
  регионалног центра који покрива територију Шумадијског, Рашког,
  Расинског,Моравичког и Златиборског округа. Ценећи тај податак,обишли смо
  кориснике и хранитељске куће, разговарали са руководством и стручним
  лицима и понудили стручну подршку и сарадњу уколико то буде било
  потребно, рекла је Јелена Миливојевић локални омбудсман града Крагујевца,
  нагласивши да је установа СОС Дечје село у Краљеву пример одличне
  организације и посвећености деци без родитељског старања.

Установа СОС Дечје село у Краљеву располаже 14 хранитељских кућа у којима тренутно
борави 47 деце, смештених у оквиру 8 хранитељских породица. Она је део јединствене
хуманитарне и непрофитне организације за бригу о деци без родитељског старања – СОС
Дечја села, основане у Србији 2004. године. Чланица је Међународне организације СОС
Дечија села, која пружа подршку за више од 1.200.000 људи у 136 земаља света. Поред
бриге о деци у оквиру хранитељских породица, ова установа има развијене програме
Заједнице младих и Програм полусамосталног живота, у оквиру услуге дугорочне бриге о
деци без родитељског старања.