Крагујевац,14.децембар – Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца је 14.
децембра организовала састанак са крагујевачким удружењима особа са
инвалидитетом на тему: “Положај особа са инвалидитетом у локалној заједници –
предлог мера за побољшање положаја“. Представници удружења су локалном
омбудсману изнели проблеме са којима се особе са инвалидитетом суочавају у
свакодневном животу и дали предлоге за њихово превазилажење.

Међу приоритетним проблемима, чијим би решавањем стратешки био побољшан
положај особа са инвалидитетом су приступ јавним и здравственим објектима и првенство
у остваривању права из здравствене заштите.


„Састанак са градским удружењима особа са инвалидитетом је доста значајан за
рад канцеларије, јер се на тај начин из прве руке информишемо о њиховим проблемима.
При томе, препоруке које нам они на оваквим састанцима износе су полазна тачка за наше
даље деловање, истакла је Јелена Миливојевић, локални омбудсман града Крагујевца и
додала да ће у наредом периоду, након што се систематизују сви предлози изнети на овом
састанку,канцеларија организовати сусрет са свим удружењима која заступају особе са
инвалидитетом и представницима јавних установа и служби у Крагујевцу.


Састанку у организацији Канцеларије локалног омбудсмана града Крагујевца су
присуствовали представници Удружења особа са аутизмом Крагујевац, ЦИЛС-а
Крагујевац, Црвеног Крста, Удружења глувих и Удружења слепих и слабовидих. У име
града Крагујевца, обратила се Гордана Дамјановић, члан градског већа за здравствену и
социјалну заштиту.