Представници канцеларије Локалног омбудсмана града Крагујевца су у среду, деветог фебруара, присуствовали едукативном састанку на тему: „Оснаживање капацитета јавних и стручних радника ради спречавања дискриминације особа са инвалидитетом“, у организацији Центра за самостални живот ОСИ Крагујевац, уз подршку Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог Републике Србије.

На састанку је било речи о остваривању права особа са инвалидитетом у складу са важећим међународним и националним регулативама, антидискриминационим мерама и политикама на нивоу локалних управа и механизама заштите и дискриминације особа са инвалидитетом.

Циљ едукације је подизање нивоа обавештености и знања запослених у јавним управама, установама и институцијама у потребе и права особа са инвалидитетом, информисање о њиховом положају и дававање предлога о унапређењу њиховог друштвеног статуса.

  • Особе са инвалидитетом су осетљива група чијем ће социјалном укључивању Локални омбудсман града Крагујевца убудуће посветити посебну пажњу, нагласила је поводом састанка Јелена Миливојевић, локални омбудсман града Крагујевца.

  Едукативни састанак „Оснаживање капацитета јавних и стручних радника ради спречавања дискриминације особа са инвалидитетом“ је организован у оквиру програма „Једнаке могућности“ који спроводи  Центар за самостални живот ОСИ у партнерству са истим организацијама у градовима и општинама. Програм суфинансира Министарство за људска и грађанска права Републике Србије.