Крагујевац, 16.септембар 2022-Локални омбудсман града Крагујевца Јелена
Миливојевић и заменик локалног омбудмана Снежана Калајановић су присусвтовале Безбедносној шетњи организованој у оквиру пројекта „Сигурност жена и девојчица у јавном простору“ коју спроводи Агенција Уједињених нација за родну равноправност – UN Women.


Симболичним проласком кроз најугроженије делове центра Крагујевца, указано је јавности и надлежнима на најнесигурније и најнебезбедније делове града. Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца са великим задовољством је сачекала овај пројекат и његово учешће у њему. Локални омбусман и њени сарадници ће свим расположивим средствима помоћи реализацију овог пројекта, чији је циљ мапирање и касније обезбеђивање угрожених делова центра Крагујевца, нагласила је Јелена Миливојевић, локални омбудсман града Крагујевца Безбедносна шетња је кренула испред зграде Управе града Крагујевца, поред Малог парка, Ђачког трга кроз ужи центар града.