Људска и мањинска права зајемчена Уставом могу законом бити ограничена ако ограничење допушта Устав, у сврхе ради којих га Устав допушта, у обиму неопходном да се уставна сврха ограничења задовољи у демократском друштву и без задирања у суштину зајемченог права.(чл.20.ст.1.Устава Р.Србије)

              Која је сврха најављеног увођења ковид пропусница? Спречавање ширења вируса заразе и мотивисање невакцинисаних грађана да се вакцинишу.

              Да ли постоји начин да се та сврха  постигне мањим ограничењем права.?

             Да ли само невакцинисани грађани шире и преносе овај вирус ?Најновија саопштења струке говоре да и вакцинисани могу бити заражени(али неће имати тешке симптоме) и преносити вирус.Зашто би се онда само невакцинисанима ограничавала права? А поготово се ограничење права грађана ,ради  „мотивације“  за што већи одзив  за вакцинацију,не може сматрати оправданом сврхом.Мотивација се може постићи на многе друге начине,који не задиру у достигнути ниво људских права.

              Грађанима је препоручена имунизација против ове заразне болести.

Одредбама Закона о правима пацијаната(чл.11) утврђено је да: Пацијент има право да  добије обавештење, које му је потребно како би донео одлуку да пристане или не пристане на предложену медицинску меру.То обавештење (између осталог) обухвата:

1) дијагнозу и прогнозу болести;

2) кратак опис, циљ и корист од предложене медицинске мере, време трајања и могуће последице предузимања, односно непредузимања предложене медицинске мере;

3) врсту и вероватноћу могућих ризика, болне и друге споредне или трајне последице;

4) алтернативне методе лечења;

            Поред наведеног, овом Законом је утврђено право пацијената на слободан избор доктора медицине и предложених мера (чл.12); право да чује и друго стручно мишљење (чл. 13) и право на пристанак (чл.15)

        Право на пристанак значи, да пацијент има право да слободно одлучује о свему што се тиче његвог здравља и живота и да се без његовог пристанка над њим не сме предузети никаква медицинска мера.

Устав Републике Србије у чл. 25 јамчи Неповредивост физичког и психичког интегритета,као и да нико не може бити подвргнут медицинским или научним огледима без свог слободно датог пристанка.

            Дакле, вакцине против КОВИДА – 19 су ПРЕПОРУЧЕНЕ,за све грађане (и за медицинске и просветне раднике,за припаднике МУП-а и Војске..и све друге) ,па је имајући у виду све напред наведено,јасно да не постоји правни основ за увођење ковид пропусница за вакцинисане грађане

            Таквим пропусницама би се извршила дискриминација невакцинисаних грађана и ограничила многа  њихова,напред наведена, права ,па и право на слободан приступ јавним услугама и објектима у јавној употреби(објекти у области образовања,здравства,културе,спорта,туризма и сл.)- чл.17.Закона о забрани дискриминације

(дефиниција дискриминације:  свако неоправдано прављење разлике или неједнако поступање (искључивање, ограничавање) у односу на лице или групе, на отворен или прикривен начин, а који се заснива (између осталог) на здравственом стању),

ЛОКАЛНИ ОМБУДСМАН

        Весна Стојадиновић