Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца и Градско правобранилаштво града Крагујевца су поптисали Споразум о сарадњи у области медијације – посредовања у случајевима заштите људских и мањинских права и поступања пред предузећима, органима и установама које се финансирају из градског буџета

Циљ Споразума о сарадњи је смањење броја судских поступака у споровима грађана пред градом, органима, предузећима и установама које финансира град и њихово решавање поступком медијације. На овај начин ће бити могуће решавање спорова који се односе на повреду људских и мањинских права која су нарушена актима, радњама или нечињењем органа, установа или предузећа чије финансирање обезбеђује град Крагујевац.

            Канцеларија локалног омбудсмана града Крагујевца има три лиценцирана медијатора који ће на основу овог Споразума учествовати у мирном решавању спорова у случајевима у којима постоји инцијатива грађана за овим поступком.

            „Поступком медијације ћемо грађанима обезбедити лакше и брже решавање спорова, без административног одуговлачења и трошкова. Важно је да грађани препознају користи медијације као најбољег начина да остваре своја права. Тековина посредовања је млада и нова у нашем систему и на нама је да убудуће учинимо све да је приближимо грађанима, рекла је овим поводом Јелена Миливојевић, локални омбудсман града Крагујевца.

            Споразум о сарадњи у успостављању медијације су потписале Јелена Миливојевић локални омбудсман града Крагујевца и Нела Јеремић Илић, вршилац функције градског правобраниоца града Крагујевца. Потписивању је присуствовао Мирослав Петрашиновић, председник Скупштине града Крагујевца, чланови градског већа града Крагујевца, директори предузећа и установа у надлежности града.